ยาเบาหวานชนิดที่ 2 ล่าสุดบรรลุเป้าหมายน้ำตาลในเลือดและน้ำหนักได้เร็วขึ้น

การทดลอง SURPASS ระยะที่ 3 ที่ตีพิมพ์ในปี 2564 ระบุว่า tirzepatide ช่วยลดน้ำตาลในเลือดและสนับสนุนการลดน้ำหนักได้ดีกว่ายาอื่นๆ สำหรับโรคเบาหวานประเภท 2 (T2D) [1] ขณะนี้ งานวิจัยใหม่ที่ประเมินเวลาที่ใช้ในการบรรลุเป้าหมายระดับน้ำตาลในเลือดบ่งชี้ว่า tirzepatide ยังควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและเป้าหมายในการลดน้ำหนักได้เร็วกว่ายารักษาโรคเบาหวานที่มีอยู่ การศึกษานี้ได้รับทุนจาก Eli Lilly and...