งานบ้าน การออกกำลังกาย และการเข้าสังคมที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่ลดลงของภาวะสมองเสื่อม

กิจกรรมทางร่างกายและจิตใจ เช่น งานบ้าน การออกกำลังกาย และการเยี่ยมเยียนครอบครัวและเพื่อนฝูง อาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมได้ ตามผลการศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ในวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ฉบับออนไลน์ของ Neurology ®วารสารทางการแพทย์ของ American Academy of Neurology . การศึกษาได้ศึกษาผลกระทบของกิจกรรมเหล่านี้...