แกรนด์แคนยอนอายุเท่าไหร่?

การวิจัยเมื่อแกรนด์แคนยอนอันยิ่งใหญ่ก่อตัวขึ้นจริงได้นำไปสู่การถกเถียงกันระหว่าง ‘Old Canyon’ กับ ‘Young Canyon’ การระบุประวัติทางธรณีวิทยาที่แม่นยำของแกรนด์แคนยอนไม่ใช่เรื่องง่าย แม่น้ำกัดเซาะหุบเขาผ่านกระบวนการกัดเซาะ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ลบหลักฐานทางกายภาพของผลงาน เมื่อไม่มีบันทึกหินหลงเหลืออยู่ นักวิทยาศาสตร์จึงต้องพิจารณาการก่อตัวของแผ่นดินที่ยังคงอยู่เพื่อสร้างประวัติศาสตร์ของการกัดเซาะดังกล่าวขึ้นใหม่ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทคนิคใหม่ที่ซับซ้อนช่วยให้นักวิจัยสามารถดำเนินการดังกล่าวได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเทอร์โมโครโนโลจี นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ตัวอย่างหินหุบเขาด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อค้นหาผลึกที่เรียกว่าอะพาไทต์ ซึ่งมียูเรเนียมที่ผลิตฮีเลียม เมื่ออะพาไทต์ร้อนกว่าประมาณ 122 องศาฟาเรนไฮต์ (50 องศาเซลเซียส) ฮีเลียมจะหลุดออกไป แต่เมื่อหินเย็นลง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสัมผัสกับพื้นผิวโดยแม่น้ำ...